Кафедру екології та зоології очолює доктор біологічних наук, проф. Олександр Іванович Кошелєв. Вона була створена у вересні 2011р. шляхом об’єднання кафедри екології та охорони навколишнього середовища і кафедри зоології.

За час свого існування кафедра зоологічного профілю не одноразово проходила реорганізацію, виступала в ролі «донора» для створення інших структурних підрозділів університету. Кафедра зоології була заснована в 1932 році на базі кафедри загальної біології (завідувач доц. П.А.Безручко). У 1941р. кафедра була поділена на дві: кафедру зоології (завідувач П.П. Орлов) та кафедру ботаніки. У 1958р. на правому березі Молочного лиману у с. Алтагирь була побудована біостанція, при кафедрі було створено Зоологічний музей. У 1971р. кафедру зоології було поділено на: кафедру зоології і дарвінізму (завідувачі доц. К.П. Філонов, доц. В.І. Лисенко, доц. В.Д. Сіохін) та кафедру анатомії і фізіології людини та тварин. У 1986 р. кафедру було поділено на: кафедру загальної біології та охорони природи з зоомузеєм (завідувачі доц. А.М. Волох, проф. О.І. Кошелєв) та кафедру зоології (завідувач доц. С.М. Заброда). На кафедрі зоології працювали: проф. Джафаров Ш.М., доц. Пересадько Л.В., доц. Дятлов В.М., доц. Рева П.П., доц. Митяй І.С., ст. вик. Шевченко С.І., ас. Власов І.І., ас. Кармишев Ю.В.; на кафедрі екології та охорони природи: проф. Огай В.Ф., доц. Писанець Є.М., доц. Воловник С.В., доц. Кулинич Л.Я., доц. Писанець О.М., доц. Грушко Т.А., доц. Вінтер С.В., доц. Попенко В.М., доц. Тарусова Н.В., доц. Сіохін В.Д. В 1985р. в Мелітополі на базі МДПІ відбулося створення міжвідомчій Азово–Чорноморської орнітологічної станції АН УРСР та МП УРСР (завідувач к.б.н. Черничко І.І., співробітники: проф. Кошелев О.І., доц. Вінтер С.В., доц. Попенко В.М.). В 1992 р. була створена міжкафедральна Герпетологічна лабораторія (завідувач доц. Є.М. Писанець.), в 1998р. НДІ Біорізноманіття наземних та водних екосистем (директор проф. Є.М. Писанець). До складу НДІ увійшли: Герпетологічна лабораторія, Зоологічний музей, Орнітологічна станція та Степанівська учбово–польова база на узбережжі Азовського моря. В 1995 р. була створена міжкафедральна лабораторія іхтіології (завідувач доц. І.С. Мітяй). В 1996 р. кафедра загальної біології та охорони природи була перейменована в кафедру екології та охорони природи, а в 2000 р. були об’єднані з кафедрою зоології в кафедру зоології та екології (завідувач проф. О.І. Кошелєв). У 2004 р. кафедру було поділено на кафедру зоології (завідувач проф. О.І Кошелев.) і кафедру екології, біорізноманіття та таксономії (завідувач доц. О.В. Мацюра). У 2012 р. ці кафедри об’єднали в кафедру екології та зоології (завідувачі проф. О.В. Мацюра, з 2014 р.- проф. О.І. Кошелєв).

Кафедра має сучасно обладнані лекційні та лабораторні аудиторії, а також зоологічний музей, який налічує близько 6500 експонатів. На кафедрі викладають 46 дисциплін біологічного та екологічного напряму.

Викладачами створена низка монографій, підручників та навчальних посібників. За останні роки це:

Мацюра О.В. Різноманіття орнітофауни в межах Чорноморсько-Середземноморського пролітного шляху / Мацюра О.В. – Мелітополь: Люкс, 2009. – 272 с.

Кошелев А.И.. Заповедное Приазовье / Кошелев А.И., Кошелев В.А., Николенко А.Н. – Мелитополь: Люкс, 2010. – 156 с.

Степаненко Д.С. Екологія міських систем / Степаненко Д.С., Мацюра О.В., Тарусова Н.В. – Мелітополь, 2011. – 294 с.

Степаненко Д.С. Управління та поводження з відходами / Степаненко Д.С., Мацюра О.В., Тарусова Н.В., Данченко О.О. – Мелітополь, 2011. – 273 с.

Степаненко Д.С. Екологічна безпека в рекреації / Степаненко Д.С., Мацюра О.В., Тарусова Н.В., Кармишев Ю.В. – Мелітополь, 2012. – 176 с.

Кошелев А.И. Методы оценки биоразнообразия / Кошелев А.И., Кошелев В.А., Матрухан Т.И. – Мелитополь, Люкс, 2015. – 172 с.

Кошелев А.И. Управление национальными природными парками / Кошелев А.И., Кошелев В.А. – Мелитополь: Люкс, 2015. – 248 с.

Кафедра завжди виступала в ролі «генератора» підготовки високо-кваліфікованих науково-педагогічних кадрів. У 1994 р. було відкрито аспірантуру за фахом “зоологія”, у 1997 р. – за фахом “екологія”, з 2016 р. ведеться підготовка студентів Ш-го рівня освіти «Доктор філософії». Викладачами кафедр надруковано більш 800 наукових робіт, в т.ч. 30 монографій та наукових збірок. За роки існування кафедри з числа її випускників захистили докторські дисертації – 10 чол., кандидатські дисертації – 50 чол., в тому числі протягом останніх років співробітниками захищено дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук 101 (03.00.16) Екологія: Матрухан Т.І. за темою: «Формування орнітокомплексів у долинних місцях мешкання в Північному Приазов’ї, їх охорона та раціональне використання» (2015); Дубініною Ю.Ю. за темою: «Екологічні особливості мартина жовтоногого (Larus Cachinnans Pallas, 1811) в ландшафтах Північно-Західного Приазов’я» (2016); Йоркіною Н.В. за темою: «Екотоксикологічна та біоіндикаційна оцінка стану урбосистеми міста Мелітополь» (2017).

Кафедра екології та зоології має наукові зв’язки з низкою наукових установ Національної Академії Наук України (а саме: Інститутом зоології ім. І.І. Шмальгаузена, Інститутом гідробіології), з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Донецьким національним університетом, Дніпропетровським національним університетом імені О.Гончара, Запорізьким національним університетом, Одеським національним університетом імені І.І. Мечнікова, біосферним заповідником Асканія-Нова, Дніпровсько-Орільським і Українським степовим природними заповідниками, національними природними парками «Приазовський», «Азово-Сиваський», «Джарилагачський», «Великий Лук». Активно співпрацює з Інститутом екології Польської академії наук, Міжнародним центром з вивчення міграцій птахів (Ізраїль), Люблінським університетом (Польща), Томським державним університетом (Росія).

При кафедрі є науковий центр «Еколайн», у якому студенти, магістранти та аспіранти навчаються та виконують дослідження, польовий екологічний стаціонар на о. Бірючий (узбережжя Азовського моря). З 2013 р. кафедра входить до навчально-наукового центру «Біорізноманіття» створеного в МДПУ. Сучасний науковий напрям кафедри – проведення комплексних досліджень з оцінки біорізноманіття, техногенного навантаження на урбанізоване середовище, моніторингу стану природних екосистем регіону. Студенти, магістранти та аспіранти кафедри мають чудову можливість брати участь в міжнародних і національних проектах через регіональні відділення декількох наукових спілок України (орнітологічне, ентомологічне, теріологічне, герпетологічне та ін.), в громадських некомерційних організаціях, виїжджати на стажування за кордон: в Польщу, Туреччину, Болгарію, Словаччину та ін. Студенти-екологи приймають активну участь в загальноміських та університетських екологічних Акціях, проведенні Міжнародних екологічних днів. Запам’ятались проведення Всеукраїнських студентських олімпіад з біології, Всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт.

Викладачі кафедри багато років співпрацюють з Малою академією наук і є науковими керівниками слухачів, які систематично займають призові місця у ІІ (обласному) етапі захисту наукових робіт (проф. Кошелєв О.І., ас. Матрухан Т.І.).

Кафедра пишається своїми випускниками, серед яких:

Лисенко В.І. – доктор біологічних наук, професор, ректор Мелітопольського Інституту соціальних і екологічних технологій міжнародного університету «Україна»;

Волох А.М. – доктор біологічних наук, професор кафедри екології та охорони навколишнього середовища Таврійського державного агротехнологічного університету;

Сіохін В.Д. – кандидат біологічних наук, доцент, директор НДІ Біорізноманіття наземних та водних екосистем;

Сурядна Н.М. - кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри екології Мелітопольського Інституту соціальних і екологічних технологій міжнародного університету «Україна»;

Демченко В.О. – доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач міжвідомчою Лабораторією моніторингу екосистем Азовського басейну Інституту морської біології НАН України.


СКЛАД КАФЕДРИ

Воровка Володимир Петрович

Посада: завідувач кафедри екології та зоології, доцент

Наукові ступінь і звання: кандидат георгафічних наук, доцент

В університеті працює з: 1995 року


Кошелєв Олександр Іванович

Посада: професор кафедри екології та зоології

Наукові ступінь і звання: доктор біологічних наук, професор

В університеті працює з: 1998 року


Жуков Олександр Вікторович

Посада: доцент кафедри екології та зоології

Наукові ступінь і звання: доктор біологічних наук, професор

В університеті працює з: 2016 року


Федюшко Марина Петрівна

Посада: доцент кафедри екології та зоології

Наукові ступінь і звання: кандидат сільсько-господарських наук, доцент

В університеті працює з: 2018 року


Кошелєв Василь Олександрович

Посада: доцент кафедри екології та зоології

Наукові ступінь і звання: кандидат біологічних наук, доцент

В університеті працює з: 1998 року

Халіман Ігор Олексійович

Посада: доцент кафедри екології та зоології

Наукові ступінь і звання: кандидат біологічних наук, доцент

В університеті працює з: 1989 року

Андрющенко Юрій Олексійович

Посада: доцент кафедри екології та зоології

Наукові ступінь і звання: кандидат біологічних наук, доцент

В університеті працює з: 1989 року


Горлов Петро Іванович

Посада: доцент кафедри екології та зоології

Наукові ступінь і звання: кандидат біологічних наук

В університеті працює з: 2012 року

Копилова Тетяна Валеріївна

Посада: старший викладач кафедри екології та зоології

В університеті працює з: 1995 року

Коваленко Дар’я Володимирівна

Посада: асистент кафедри екології та зоології

В університеті працює з: 2010 року

Йоркіна Надія Володимирівна

Посада: асистент кафедри екології та зоології

В університеті працює з: 2009 року

Бабуніч-Стебліна Ольга Анатоліївна

Посада: старший лаборант кафедри екології та зоології

В університеті працює з: 1993 року

Пятіна Олена Володимирівна

Посада: лаборант кафедри екології та зоології

В університеті працює з: 1994 року

Сайт створено з Mozello - найзручнішим онлайн конструктором сайтів.

 .