Кафедра органічної і біологічної хімії – одна з найстаріших кафедр Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, яка була заснована у 1933 році.

У різні роки кафедру очолювали:

Ревіна Н.С. – канд. хім. наук, доцент (1947 -1959);

Лисенко Г.І. – канд. хім. наук, доцент (1960 -1966);

Горенко Т.В. – канд. хім. наук, доцент (1966 -1975);

Калитка В.В. – канд. хім. наук, доцент (1978 -1985);

Воронцова Н.М. – канд. техн. наук, доцент (1985 -1990);

Хорошилова Т.І. – канд. техн. наук, професор, Заслужений працівник освіти України (1990 - 2005).

Саме у цей період на кафедрі починаються наукові дослідження, пов’язані з хімією високомолекулярних сполук, вивчається багаторазова переробка полімерних матеріалів, зокрема поліетилену високого тиску і поліефірів. Роботи проводяться разом з Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАН України (м. Київ), а також з Інститутом хімічної технології (м. Рубіжне). На кафедрі відкрито аспірантуру за спеціальністю «Технологія полімерних і композиційних матеріалів». У 2002 році, під керівництвом Таміли Іванівни, ст. викл. Хромишев В.О. захищає кандидатську дисертацію «Розробка та дослідження полімерних композиційних матеріалів для футерування гальванічних ванн». За результатами досліджень проф. Хорошиловою Т.І. і доц. Хромишевим В.О. у співпраці отримано 2 патенти на винаходи на корисну модель, крім того, Віталій Олександрович також отримав 1 патент і 2 авторські свідоцтва.

Одночасно продовжується робота над госпрозрахунковими темами; широко впроваджується хіміко-технологічна практика студентів на підприємствах не тільки Запорізької області, а й всієї України.

З 2005 року кафедру очолює кандидат хімічних наук, доцент Данченко О.О. Наукові інтереси викладачів кафедри значно розширюються, виникають нові напрямки наукових досліджень:

- оптимізація режимів антиоксидантного захисту гусеподібних в онтогенезі (доц. Данченко О.О., ст.викл. Здоровцева Л.М., ст. викл. Пащенко Ю.П., ас. Рубан Г.В.).

- розробка технологічного процесу переробки відходів полімерів (професор Хорошилова Т.І., ст. викл. Хромишев В.О.).

- методичні аспекти викладання дисциплін хімічного циклу у вищій школі за сучасними інформаційними технологіями (ст. викл. Арестенко В.В., ст. викл. Дюжикова Т.М., ст. викл. Гапоненко Т.М.).

Колектив кафедри підтримує тісні контакти з провідними науковими установами та вищими навчальними закладами України.

У цей же час викладачами кафедри було захищено ряд кандидатських дисертацій, а саме:

- ст. викл. Арестенко В.В. – «Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів до використання нових інформаційних технологій на уроках хімії» (2004);

- ст. викл. Дюжикова Т.М. – «Підготовка майбутніх учителів природничих спеціальностей до керівництва соціально-професійним самовизначенням учнів старшої школи» (2012).

З 2009 року при кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія загальної та прикладної біохімії (науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор О.О. Данченко). Оленою Олександрівною Данченко створено наукову школу і відкрито аспірантуру за спеціальністю 03.00.04 «Біохімія». Під її керівництвом захищено 2 кандидатські дисертації:

- ст. викл. Здоровцева Л.М. - «Прооксидантно-антиоксидантна система в тканинах птахів в умовах гіпо- та гіпероксії» (2012);

- ас. Пащенко Ю.П. – «Особливостіантиоксидантного статусу тканин печінки і серця гусей в ембріональному і ранньому постнатальному періодах онтогенезу за різної Е-вітамінної забезпеченості ембріонів» (2015).

З вересня 2014 року завідувачем кафедри був канд. техн. наук, доцент Хромишев В.О., який одночасно керує відділом ліцензування та акредитації університету, а з 1 березня 2017 року кафедру очолила канд. пед. наук, доцент Дюжикова Т.М.

За останні 10 років викладачами кафедри опубліковано понад 150 наукових праць у фахових і періодичних виданнях України і міжнародних виданнях (Copernicus, Scopus, Web of science); 2 електронні підручника, 6 підручників із грифом МОНУ, 20 науково-методичних праць та ін. Викладачі і аспіранти кафедри доповідали про власні наукові розробки і досягнення на багатьох Вітчизняних і Міжнародних з'їздах і конференціях (Польща, Болгарія, Чехія, Великобританія та ін.).

Професор Хромишев В.О. 15 років працює зі слухачами Малої академії наук (секція «Хімія»), які під його керівництвом неодноразово ставали переможцями обласних і Всеукраїнських конкурсів наукових робіт. Лауреатами і призерами Всеукраїнської студентської олімпіади з хімії, у різні роки були студенти Пшенична Н., Зяблова О., Яковійчук О., Бобрик А.

У даний час подані до спеціалізованих вчених рад дисертації ас. Рубан Г.В., ас. Яковійчука О.В.; готуються до захисту дисертації асистенти кафедри Ніколаєва Ю.В. і Федорко А.С.; працюють над власними науковими дослідженнями аспіранти кафедри – Бугонько І. (кер. проф. Данченко О.О.), Дзюба В., Самко В., Горбань Д. (кер. проф. Кучменко О.Б.).

Серед відомих випускників кафедри – педагог-новатор Гузик Микола Петрович, академік, професор Гарвардського університету. Кафедра пишається й іншими своїми випускниками, серед них: Вєльчинська О.В. (кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту органічної хімії НАН України), Палешко Л.С. (кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України), Рудніченко О.В. (кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики НАН України), Малько С.В. (кандидат біологічних наук, старший викладач ТДАТУ) та ін.

Сьогодні співробітники кафедри докладають максимум зусиль для забезпечення високої якості освітнього процесу, підвищення рівня науково-технічного забезпечення та зростання власного професіоналізму.

Телефон кафедри (0619) 44-80-34

Сайт кафедри: org-himiya.mozello.com


СКЛАД КАФЕДРИ

Дюжикова Тетяна Миколаївна

Посада: завідувач кафедри органічної і біологічної хімії, доцент

Наукові ступінь і звання: кандидат педагогічних наук, доцент

В університеті працює з: 1993 року

Хромишев Віталій Олександрович

Посада: професор кафедри органічної і біологічної хімії, декан хіміко-біологічного факультету

Наукові ступінь і звання: кандидат технічних наук, професор

В університеті працює з: 1992 року


Данченко Олена Олександрівна

Посада: професор кафедри органічної і біологічної хімії

Наукові ступінь і звання: доктор сільськогосподарських наук, професор

В університеті працює з: 1978 року

Арестенко Валерій Вікторович

Посада: доцент кафедри органічної і біологічної хімії

Наукові ступінь і звання: кандидат педагогічних наук, доцент

В університеті працює з: 1985 року

Гапоненко Тетяна Миколаївна

Посада: старший викладач кафедри органічної і біологічної хімії

В університеті працює з: 1990 року

Ніколаєва Юлія Володимирівна

Посада: асистент кафедри органічної і біологічної хімії

В університеті працює з: 2011 року

Дюжикова Юлія Юріївна

Посада: викладач-стажист кафедри органічної і біологічної хімії

В університеті працює з: 2014 року


Федорко Анастасія Сергіївна

Посада: викладач-стажист кафедри органічної і біологічної хімії

В університеті працює з: 2017 року

Шатохіна Анжела Михайлівна

Посада: старший лаборант кафедри органічної і біологічної хімії

В університеті працює з: 1990 року

Сігіда Сергій В'ячеславович

Посада: лаборант кафедри органічної і біологічної хімії

В університеті працює з: 2004 року
Сайт створено з Mozello - найзручнішим онлайн конструктором сайтів.

 .